Matematický klokan

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorú na Slovensku organizuje TALENTÍDA n. o.

Súťaž sa konala dňa 27. marca 2023 a zapojilo sa do nej 37 našich žiakov z ročníkov 1. – 3.

Ako sa darilo našim žiakom pri riešení matematických úloh sa dozvieme v apríli, kedy organizátor súťaže zverejní výsledky.