1. 3. 2023 v Metro Žilina sa konalo semifinálové kolo 6. ročníka súťaže METRO kuchársky päťboj. Za Žilinský región sa zúčastnili súťaže 3 družstvá. Naša škola sa umiestnila na 1. mieste. V tíme boli Michaela Kubicová z III.A, Ivan Tvrdovský z III.C, Marek Kozarec zo IV.A, Denis Štepík z II.C, náhradníkom bol Jakub Holena z I.F triedy. Víťazný tím z každého semifinálového kola postúpi do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2023 v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave.

Žiakov pripravovali nasledovní  MOV: A. Purašová, M. Kovačiková a J. Nemček.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme!