12. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a
literatúry

13. 03. – externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka
a nemeckého jazyka

 

Milí maturanti,

všetky potrebné informácie k  maturitným skúškam nájdete v  hornom menu v záložke ŠKOLA – ŠTÚDIUM-MATURITA.