17. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského  jazyka a literatúry

 18. 03. – externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka a z nemeckého jazyka