15. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry

16. 03. – externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka

               a z nemeckého jazyka