Na hotelovej akadémii to voňalo človečinou

 

Hotelová akadémia na Hlinskej ulici v Žiline je miesto, kde sa študenti vzdelávajú v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. O tom,  že sú to dobrí odborníci, svedčia ich výsledky a ocenenia na mnohých domácich a zahraničných súťažiach, stážach, ale aj v každodennej praxi.

Hotelová akadémia popri odborných vedomostiach a zručnostiach, kladie dôraz aj na výchovu, rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie svojich študentov.

V mesiacoch jún a október 2019 navštívili študenti hotelovej akadémie Domov sociálnych služieb na Straníku. Upiekli tortu, pripravili miešané nápoje, nechali zaznieť harmoniku, priniesli darčeky, úsmevy a milé slová.

Ani nie o dva týždne, 24. októbra 2019, vrátili škole návštevu klienti Domova sociálnych služieb Straník. Študenti sa na to dôkladne pripravili. Kamarátov zo Straníka privítal Jarko Grečnár z 1. A. O bohatý kultúrny program sa postarali talentovaní muzikanti:  harmonikár Radovan Tavač (4. A), huslista Peter Brezovský (5. G), klaviristky Emma Mintálová (3. G) a Veronika Tomčíková (2. F), hráčka na ukulele Kristínka Chobotová (2. F) a hudobný hosť, huslista Šimonko Srneček zo ZŠ v Strečne.

K príjemnej a veselej atmosfére prispeli aj naše vždy usmiate – pani riaditeľka Ing. Helena Milčevová a pani zástupkyňa Mgr. Viera Peniašková.

Študenti pozvali svojich starších kamarátov aj na vyučovanie. Na hodinu slovenčiny, matematiky a nemčiny, a aj na odbornú hodinu potravín a výživy. Kamaráti zo Straníka sa veru nedali zahanbiť, snažili sa, z matematiky dostali samé jednotky.

Po práci boli aj koláče. Pohostenie, miešané nápoje a kávičku pripravili študenti pod vedením hlavnej pani majsterky Vlasty Kubinčánkovej. O chutný obed sa postarali pani kuchárky spolu s pani Jankou Sirockou, vedúcou školskej kuchyne.

Dušou celej akcie bola pani profesorka Helenka Klčová. Ona prišla s nápadom nadviazať kontakty s domovom a „zapálila“ svojich študentov a, samozrejme, i kolegov, ktorí túto milú udalosť podporili aj finančne formou dobrovoľnej zbierky. Sponzorský príspevok venovala aj cvičná firma z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Z týchto prostriedkov boli zakúpené o. i. aj darčeky pre hostí. Zámerne neuvádzame výšku vyzbieraných peňazí, existujú hodnoty, pre ktoré sa cena určiť nedá.

Vo štvrtok 24. októbra 2019 bolo všetkým príjemne, celé stretnutie bolo naplnené vzájomnou láskavosťou, radosťou, pozornosťou, úsmevom na tvári a aj slzičkou v oku. Nadviazané priateľstvo bolo spečatené.

Dovidenia na Straníku, priatelia!