Október je mesiacom úcty k starším a preto sme si pre nás už známych klientov z Domova sociálnych služieb na Straníku pripravili program.

Privítali sme ich vystúpením mažoretiek, ktoré zorganizovala pani profesorka Hargašová spolu so študentkou Simonou Kačeriakovou. Po vystúpení sa zúčastnili hodiny matematiky s triedou 5.F, ktorú viedol pán profesor Leľák.
Rovnako ako pre študentov, tak aj pre niektorých z nich nebola matematika lákavá ponuka a tak sa podieľali na príprave obeda. Aktívne sa zapájali do varenia a pomáhali študentom 4.A triedy a ich pani triednej profesorke Klčovej. Do programu boli zapojené aj miešané nápoje, ktoré pripravovali hlavne študentky 4.M triedy, no ich prípravu si mohol vyskúšať každý. O organizáciu sa postarala pani majsterka Rašková. Spoločný čas sme si spríjemnili živou hudbou, o ktorú sa postarala pani profesorka Hargašová hrou na klavíri spolu so študentkou 3.F triedy, ktorá ju sprevádzala hrou na husliach.

Na záver sme sa stretli pri spoločnom obede, kde výzdobu a obsluhu zorganizovala pani profesorka Mičencová so 4.A. Na konci programu sme našich hostí obdarovali malými darčekmi na pamiatku, ktoré vyrobili študentky 3.M triedy.

Ďakujeme sa príjemne strávený deň, ktorý bol pre nás zážitkom a obohatením.