Október – mesiac venovaný úcte starším

 

Október je mesiac, ktorý je venovaný úcte k starším. My sme sa, tak ako každý rok, rozhodli, že navštívime Domov sociálnych služieb na Straníku. Žiaľ, kvôli prevládajúcej mimoriadnej situácii sme domov nemohli navštíviť osobne, tak nám napadlo, že našim priateľom pošleme darčeky. Sladkosti do balíčkov pripravila trieda III.G, o krásne plagáty sa postarali žiačky z III.F a dievčatá z II.D za pomoci pani profesorky Fiflíkovej. Vďaka patrí aj pánovi profesorovi Leľakovi, ktorý nám pomohol s fotografiami. Listy za jednotlivé triedy napísal Jaroslav Grečnár, Nella Hrbeková a Klaudia Chodelková. Veľké ďakujem patrí pani profesorke Klčovej a Koniarovej, ktoré to celé zorganizovali. Finančne túto akciu podporili triedy III.F a II.A spolu s ich triednymi profesorkami. Dúfame, že darčeky obyvateľov DSS potešili a pomôžu im prekonať ťažké obdobie samoty v čase pandémie COVID 19. Veríme, že sa s nimi po tejto zložitej situácii stretneme…