Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Kvôli protipandemickým opatreniam prebehlo aj tento rok online formou. Našu školu reprezentovali Ľudmila Rebolledo Knižková zo 4.F triedy v kategórii B2 a Zuzana Špiriaková z 1.F v kategórii B1. Napriek tomu, že sa dievčatá neumiestnili na prvých priečkach, v tvrdej konkurencii obstáli veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľkami. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.