Aj tento školský rok si môže sám rodič/žiak vygenerovať a vytlačiť Potvrdenie o návšteve školy zo školského informačného systému – EduPage. Je potrebné prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi  na EduPage. 
Návod na tlač potvrdenia