Pre absolventov učebných odborov:

kuchár
čašník, servírka
cukrár
hostinský

otvárame v školskom roku 2021/2022 nadstavbové štúdium  – spoločné stravovanie.

 

Termín podania prihlášky je do 28. 05.  2021.