V stredu 29. marca naša škola žila športom.

14 tried sa zapojilo do Ringo turnaja a v telocvični to naozaj vrelo 🙂  Prevládala úžasná nálada a všetci zúčastnení predviedli skvelé výkony.  Nakoniec však  prvé  miesta obsadili:
1. miesto – III.G
2. miesto – V.F
3. miesto – IV.F
 
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a vytvorenie perfektnej atmosféry 🥳🎉