Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. 3. 2023 na našej škole uskutočnila burza kníh, ktorú zorganizovali členovia školského parlamentu. Do burzy prispeli nielen žiaci, ale ja učitelia knižkami rôzneho druhu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na školskej burze kníh.

Váš parlament.