Dňa 4. 4. 2023 sa konala súťaž lV. ročníka súťaže Junior Chocolatier v priestoroch HA Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.

Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažiacich a naša žiačka Dominika Keráková z 3.G sa umiestnila na krásnom druhom mieste.  Dominike gratulujeme  a tiež v neposlednom rade ďakujeme aj pani majsterkám Mgr. Michaele Záňovej   a  Mgr. Viere Hýllovej za prípravu žiačky a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach.