Učebňa INF
Posilňovňa
WC v telocvični
Telocvičňa
Telocvičňa
Zasadačka
Učebňa stolovania
Odborná učebňa
Spojovacia chodba
Odborná učebňa – čajovňa