SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 BUDE 2. 9. 2020 (streda)

 

Harmonogram príchodu žiakov 2. 9. 2020 na slávnostné otvorenie  školského roku 2020/2021

Hlavný vchod 1 (Hlinská 31) Hlavný vchod 2 (Hlinská 33)
8:00 – žiaci 1.A, 1.F, 1.M 8:00 – žiaci 1.C, 1.D, 1.G
8:30 – žiaci 2.A, 2.G, 2.C, 2.D 8:30 – žiaci 2.M, 2.F
8:45 – žiaci 3.A, 3.C, 3.D 8:45 – žiaci 3.M, 3.F, 3.G
9:00 – žiaci 4.A, 4.F, 4.G, 5.F 9:00 – žiaci 4.M, 5.G, NDŠ – 1.Av, 2.Av

 

Organizácia slávnostného otvorenia školského roku

Žiaci pri príchode do školy dodržujú odstupy, majú nasadené rúško a vyhýbajú sa osobnému kontaktu.
Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo
„Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)“—> STIAHNUŤ TU

Žiaci dôsledne rešpektujú pokyny triedneho učiteľa a ostatných zamestnancov školy.