V mesiaci apríl to u nás v telocvični opäť vrelo. Naši telocvikári pripravili pre žiakov školy 2 turnaje. Na začiatku mesiaca to bol pre chlapcov florbal a pre dievčatá na konci mesiaca vybíjaná. 

Vo florbale sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto – III.C
2. miesto – I.F
3. miesto – I.C

 

Vo vybíjanej sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto – III.M
2. miesto – IV.G
3. miesto – II.F

 

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť!