Stredoškolská odborná činnosť

 

Na našej škole sa každý rok koná SOČ-ka. Aj tento školský rok prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnili 9 študenti z III. A a III. M. Ich práce súťažili  v troch súťažných odboroch – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, Zdravotníctvo a História, filozofia, právne vedy. Pri obhajobách sme prešli zaujímavou históriou hotelov v Žiline, pripomenuli si významnú osobnosť slovenských dejín Juraja Thurzu, „ochutnali“ sme  francúzsku kuchyňu, poučili sme sa o význame mäsa vo výžive, pripomenuli sme si 95 výročie Slovenského rozhlasu a aj drogovú problematiku.

Dve najlepšie práce postúpili do okresného kola – História a súčasnosť hotelierstva v Žiline – Michaela Stopková, III. M a Juraj Thurzo – štátnik a reformátor – Monika Barčáková, Adriana Valíčková, III. M

Dievčatám sa darilo. So svojou prácou o Jurajovi Thurzovi obsadili tretie miesto a práca Michaely Stopkovej postúpila z druhého miesta do krajského kola, kde sa umiestnila              na 3. mieste.

Srdečne  blahoželáme J

Vďaka patrí p. profesorkám Grofovej, Klčovej a Peniaškovej  za usmerňovanie študentov       pri písaní prác a trpezlivosť.