20. 05.– 07. 06. – súvislá odborná prax II. F
27. 05. – 14. 06. – súvislá odborná prax žiakov IV. F, IV.G
27. 05. – 07. 06. – súvislá odborná prax III. M