Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celom svete.

V školskom roku 2023/2024 sa do tejto súťaže zapojilo na Slovensku viac ako 74 000 žiakov našich základných a stredných škôl.

Na našej škole súťažilo celkom 31 žiakov z ročníkov 1. – 3.

Z týchto žiakov boli naši dvaja žiaci ocenení titulom „úspešný riešiteľ“, čo znamená, že sa vo svojej súťažnej kategórii umiestnili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku.

Sú to žiaci Matúš Ondríšek z 1. F triedy a Veronika Očkajáková z 2. A triedy.

Srdečne gratulujeme!

Klokan_DIPLOM_Ondríšek

Klokan_DIPLOM_Očkajáková