Dňa 7. 5. 2024 sa zúčastnili vybraní žiaci 1.F, 2.F, 2.M, 3.F a 4.G druhého ročníka Mirror Hospitality 2024
v Bratislave. Bola to jedinečná príležitosť, pri ktorej sme sa mohli stretnúť s poprednými osobnosťami z oblasti gastronómie. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii o najnovších trendoch v gastronómii.