23. 05. – 10. 06. – súvislá odborná prax II. F
30. 05. – 17. 06. – súvislá odborná prax II. G
30. 05. – 03. 06. – súvislá odborná prax III. M

30. 05. – 17. 06. – súvislá odborná prax IV. F

06. 06. – 24. 06. – súvislá odborná prax III. F, III. G

22. 06. – súvislá odborná prax I. F