23.05. – 03. 06. – súvislá odborná prax III.M

 23. 05. – 10. 06. – súvislá odborná prax II.F
30.
05. – 17. 06. – súvislá odborná prax III.F
06. 06. – 24. 06. – súvislá odborná prax IV.F
13. 06. – 01. 07. – súvislá odborná prax III.G