Projekt Erasmus+ v Španielsku

Projekt Erasmus+ v Španielsku   ŽILINSKÍ HOTELÁCI VO SVETE   V lete tohto roku dostalo 12 študentov našej školy príležitosť absolvovať stáž v rámci grantu EÚ – program Erasmus+ projekt Mobilita študentov v zahraničí – lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. Táto stáž sa konala v Španielsku presnejšie v meste Málaga. Španielsko je prekrásne a ľudia sú…