Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná a nepretržitá po celý rok.

Aj my, ako minulý rok, sme pri tejto príležitosti pripravili pre klientov Domova sociálnych služieb Straník milú pozornosť v podobe koláčikov a sviežeho miešaného nápoja. Na nákup surovín finančne prispeli cukrárky z III. D a žiaci z III. A triedy. Zároveň dievčatá z III. D pripravili za pomoci p. majsterky Vierky Hýllovej čerstvé koláčiky.  Žiaci z III. G triedy namiešali pod vedením p. prof. Kvetky Ďurianovej chutný a osviežujúci miešaný  nápoj s chuťou a farbou jesene.  Jarko a Lenka z III. A triedy zhotovili v rámci krúžkovej činnosti milé pozdravy pre ženské a mužské oddelenie Domova sociálnych služieb, Straník. Pri osobnej návšteve sa k nim ešte pripojila Alexandra.

Všetkým klientom Domova sociálnych služieb zaželali pevné zdravie, radosť zo života a úsmev na tvári. Všetkým zamestnancom popriali veľa síl, trpezlivosti v tomto náročnom období v ich náročnej práci.  K tomuto želaniu sa pripája aj celá Hotelová akadémia v Žiline. 


p. prof. Helena Klčová