10. 06. – klasifikačná porada pre III.C
11. 06. – odovzdávanie koncoročných vysvedčení pre III.C
12. – 14. 06. – študijné voľno pre III.C
17. 06. – písomná časť ZS o 8.00 hod
18.- 19. 06. – praktická časť ZS  – podľa vypracovaného harmonogramu

  1. 06. – ústna časť ZS