Súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska

Dňa 10.10.2019 sa žiačky našej školy zapojili do súťaže o najkrajšiu tortu Slovenska v Púchove.
Žiačka Petra Závodská zo IV.G triedy pripravila tortu pod názvom „K výročiu založenia firmy“, s ktorou obsadila pekné druhé miesto v striebornom pásme.
Žiačky Bianka Badíková, III.D a Júlia Staníková, II.D pripravili detskú tortu s názvom Máša a medveď. Dievčatá sa vo svojej kategórií umiestnili na prvom mieste v zlatom pásme.
Žiačky boli ohodnotené medailami a vecnými cenami.
V závere Mgr. J. Záukolcová všetkým zúčastneným poďakovala a podporila žiakov k ďalšej tvorivej práci.
Žiačky na súťaž pripravovali MOV: Mgr. Michaela Záňová, Mgr. Viera Hýllová.