Dňa 28. apríla 2022 sa uskutočnilo finále Gastro Junior Skills Slovakia v odbore kuchár a boli sme opäť úspešní.
Ďakujeme Ondrejovi Kulíškovi a Adamovi Tvrdému za vzornú reprezentáciu a krásne druhé miesto.

Poďakovanie patrí aj majstrom odborného výcviku Bc. Martine Kamenčíkovej a Bc. Františkovi Plavému.

Blahoželáme!