Ďalšie úspechy na medzinárodnom veľtrhu DANUBIUS GASTRO  v Bratislave

 

V rámci odborného programu medzinárodného veľtrhu sme zúčastnili súťaží:

 

Poézia v gastronómii 2019 – Cukrár Junior.

V príprave hotelových a reštauračných dezertov nás reprezentovala Gabriela Mišurová (2.D).

Získali sme striebornú medailu a umiestnili sme sa hneď za absolútnymi víťazkami.

Srdečne  blahoželáme a ďakujeme za prípravu MOV Mgr. Michaele Záňovej.

 

Carwing Cup Slovakia 2019

V kategórii kompozícia Vodný svet svoje zručnosti predviedla Zuzana Šenkéryová (4.G).

V náročnej konkurencii vyrezávania do ovocia a zeleniny získala bronzovú medailu.

Srdečne blahoželáme !

 

 

Slovak Barista Cup Junior 2019

V súťaži mladých baristov nás reprezentovali Nina Imreová (2.G), Eva Jaroščiaková(3.F) a Terézia

Kuriaková(1.F).

Súťaž pozostávala z prípravy espressa, cappuccina a voľného miešaného nápoja s pridaním kávy.

Nina IMREOVÁ (2.G) sa umiestnila na 2. mieste.

Srdečne  blahoželáme a ďakujeme za prípravu MOV Anne Hluchej a Bc. Ľubici Kianičkovej.

 

Nestville  Master Cup 2019

V kategórii Junior Modern Mixology nás reprezentovali Denisa Slesárová (2.A) a 

Tomáš Lepiš(4.F).

Voľný štýl barmana,  reálna práca za barom, pohybové prvky, prezentácia nápoja,

čistota práce, dojem a interakcia s publikom boli kritériami hodnotenia.

Tomáš Lepiš (4.F) získal 2. miesto.

 

Srdečne  blahoželáme a ďakujeme za prípravu HL MOV Bc. Vlaste Kubinčánkovej.