NAJESŤ SA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI AKO DOMA – TO JE PRIANIE MNOHÝCH
ŽIAKOV, AJ ŠTUDENTOV. KEĎ VŠAK V TÝCHTO DŇOCH PRINESÚ DETI, ICH
RODIČIA ALEBO STARÍ RODIČIA DO ŠKOLY SVOJE RODINNÉ RECEPTY, MÔŽE
SA „DOMÁCKY“ OBED STAŤ REALITOU.

DSC_0286 DSC_0291

V rámci kreatívneho projektu ministerstva školstva „Receptúry v
školských jedálňach očami detí“ sa totiž hľadajú recepty na
bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy.
Aj takýmto spôsobom chce ministerstvo školstva v spolupráci so
zriaďovateľmi jednotlivých škôl motivovať žiakov k zdravému
životnému štýlu, súčasťou ktorého je nielen aktívny pohyb, ale
aj pestrá, nutrične vyvážená a výživovo hodnotná strava. Rezort
školstva zároveň očakáva, že zaradenie obľúbených receptov do
jedálnych lístkov zariadení školského stravovania prispeje k
zvýšeniu stravníkov v školských jedálňach.
Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a
odborníkmi na výživu, pričom pri ich posudzovaní sa bude
zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej soli a cukrov v strave,
dôraz bude tiež kladený na podiel vlákniny a tukov. Následne budú
tieto receptúry predložené na odsúhlasenie ministrovi školstva.
Materiálno-spotrebné normy v oblasti stravovania, ktoré sa
každoročne aktualizujú, tak budú môcť byť od nového školského
roka obohatené o nové receptúry našich žiakov.

>> Odoslanie receptov <<