V dňoch 10. a 11.decembra sa konala v Bratislave súťaž ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT pod záštitou St. Nicolaus a SKBA. Tejto súťaže sa zúčastnili 2 naše žiačky Marianka DOOVÁ (5.F) a Romanka KAVACKÁ (5.F).

Počas 1. dňa sa dozvedeli veľa nových informácií na spoločných workshopoch. Na konci workshopov dostali dievčatá 60 minút, počas ktorých mali vymyslieť miešaný nápoj na báze DOMOVINA Borovička.

Na 2. deň si museli obhájiť svoje zostavené drinky v Mirror bare v hoteli Carlton.

Podarilo sa to obom dievčatám a domov si priviezli predvianočný darček v podobe 2. miesta (Marianka) a 3. miesta (Romanka). 

Veľká vďaka patrí obom dievčatám a aj pani profesorke Rovňákovej a pani profesorke Ďurianovej za skvelú prípravu dievčat.