HOTELOVÁ AKADÉMIA, HLINSKÁ 31, ŽILINA

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
2. september 2019 (pondelok)

 

1.ročník (vrátane nadstavbového štúdia)
8:00 hod. – v školskej jedálni

2.,3.,4. a 5. ročník
9:00 hod. – podľa rozpisu tried