1. 06. – klasifikačná porada pre III.C, III.D
  2. 06. – odovzdávanie koncoročných vysvedčení pre III.C, III.D
  3. – 17. 06. – študijné voľno pre III.C, III.D

 

     20. 06. – 22. 06. 2022 praktická časť záverečných skúšok

     23.06.    –  ústna časť ZS