ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

13. 06. 2016 (pondelok) – klasifikačná porada pre III.C, III.D

14. – 16. 06. 2015 (utorok – štvrtok) – študijné voľno pre III.C, III.D

17. 06. 2016 (piatok) – písomná časť ZS  o 8:00 hod.

                                            – príchod do školy o 7:45 (slušné oblečenie, obč. preukaz, písacie potreby)

20. –  22. 06. 2016 (pondelok, utorok, streda) – praktická časť ZS

23. 06. 2016 (štvrtok) – ústna časť ZS  o 7:30 hod., príchod do školy o 7:00 hodine

24. 06. 2015 (piatok) – odovzdávanie učebníc +  iné, tr. práce, preberanie dokladov, odovzdávanie skriniek,…