22.12. – aktivity triednych učiteľov s triedami a vianočná rozhlasová relácia