26. 01. 2016 – klasifikačná porada za 1.polrok školského roku 2015/2016