24. 09. – 28.09. – KOŽAZ – 3. ročník študijné odbory (3.A, 3.G 24.-26.9., 3.F, 3.M 26. – 28.9.)