Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka nadstavbového štúdia
pre školský rok 2019/2020 si môžete stiahnuť   TU