„Nie dobré známky robia dobrých ľudí, ale dobrými ľuďmi sme vďaka dobrým skutkom.“

Naša návšteva v Domove sociálnych služieb v Zástraní

Milí študenti!

Pod vedením našich skvelých profesoriek pani Klčovej a pani Mičencovej sme mali možnosť pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.  Vďaka školským financiám a nášmu vreckovému sme s láskou pripravili rôzne lahôdky. Naši noví kamaráti z Domova sociálnych služieb v Zástraní si teda mohli spoločne s nami pochutnať na šťavnatom domácom závine, chlebíčkoch, ovocnej torte. Naše milé spolužiačky z vyššieho ročníka pripravili svieže miešané nápoje, pri ktorých sme si vymenili pár príjemných  viet. Každý z nás si tu našiel dobrého kamaráta. Ďalší študenti nám spríjemnili chvíľu lyricko-hudobnou vložkou a huslista Peter ešte zahral aj sólo. Ďakujeme teda za príjemnú spoločnosť a možnosť pomôcť. A pani opatrovateľkám chcem vyjadriť obdiv za to, čo dennodenne robia. Pomáhajme ľuďom, ktorí to potrebujú! Pohľad na svet očami našich nových kamarátov je aj napriek ich zdravotným problémom na všetko krajší a oni sa o to radi podelia. Od nich príde najúprimnejšia vďaka. Myslím, že môžem v mene celej triedy vyjadriť presvedčenie, že nikto z nás nebol v takomto zariadení naposledy a že sme pochopili podstatu pomoci. Ďakujeme vedeniu zariadenia, že nám  umožnilo stretnúť sa s ich zverencami.

 

Samo Kučerík (3.C trieda), Hotelová akadémia Žilina