Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje 7. ročník Výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v termíne od 04. júna do 14. júna 2019 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja,                                                              Komenského 48 v Žiline.

Cieľom výstavy je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov
základných škôl, ale aj podporiť a propagovať odborné
vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou
výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a
pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa
zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.

Vystava SOŠ_2019