Na pôde Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch  prebehla súťaž žiakov stredných škôl zameraných na hotelierstvo a gastronómiu zo Slovenska a Čiech.

 

Na súťaži sa zúčastnilo 102 súťažiacich, medzi ktorými boli aj žiaci našej školy. Súťažilo sa v odboroch: someliér, chocolatier, teatendrista, barman a barista.

 

Somelierska súťaž

Súťažiaci absolvovali písomný test, chuťovo určovali druhy vín a prakticky otvárali a podávali biele a červené víno. Zúčastnili sa žiačky:

  1. Beáta Miháliková – V. F
  2. Lucia Čelková – V. F

Žiačky pripravovali MOV Mgr. Mária Zvaríková a Mgr. Zuzana Gaborová.

 

Barmanská súťaž

Súťažiaci pripravovali miešaný nápoj na báze GIN FIZZU.

Zúčastnili sa žiaci:

  1. Tomáš Lepiš – V. F – 4. miesto
  2. Denisa Slesárová – II. A – miesto.

Žiakov pripravovali MOV Bc. Vlasta Kubinčánková a Lýdia Rašková.

 

Baristická súťaž

Súťažiaci pripravovali espresso, cappuccino a voľný miešaný nápoj, súčasťou ktorého je káva, ďalej museli nastaviť mlynček v časovom limite.

Zúčastnili sa:

  1. Nina Imreová – II. G – 3. miesto
  2. Eva Jaroščiaková – III. F – 9. miesto
  3. Terézia Kuriaková – I. F – 8. miesto.

Žiakov pripravovali MOV Anna Hluchá a Bc. Ľubomíra Kianičková.

 

Chocolatier

Žiaci vyrábali pred komisiou pralinky a tabuľkovú čokoládu, kde ukázali svoju zručnosť temperovania a nápaditosť ručnej výroby ozdôb.

Zúčastnila sa žiačka Nikola Dubovská z II. D triedy, ktorá získala 4. miesto. Pripravovala ju MOV Bc. Martina Kamenčíková a Mgr. Michaela Záňová.

 

V súčte bodov za  všetky súťažné disciplíny sa naša škola umiestnila na 2. mieste.

 

 

Ďakujeme, sme hrdí na ich výkony.

 

 

Dňa 9. mája 2019 sa konala pod záštitou Academy of coffee súťaž Slovak barista cup v Námestove. Na súťaži sa zúčastnili 3 žiačky našej školy.

  1. Nina Imreová – II. G – 1. miesto
  2. Eva Jaroščiaková – III. F – 5. miesto
  3. Terézia Kuriaková – I. F – 4. miesto v kategórii žiakov 1. ročníka.

Žiačky pripravovali MOV Anna Hluchá a Bc. Ľubomíra Kianičková.

 

K dosiahnutým úspechom blahoželáme.