24. – 28. 09. – KOŽaZ – 3. ročník študijných  odborov