30. 05. – 03. 06.   – ústna forma internej časti maturitnej skúšky