1. a 17. 05. – prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia šk. roka 2018/2019