1. 06. – prijímacie konanie do nadstavbového štúdia