21.05. – 08. 06. – súvislá odborná prax II.F, IV.F

28.05. – 08.06. – súvislá odborná prax III.M

28. 05. – 15. 06. – súvislá odborná prax II.G