21.05. – 08. 06. – súvislá odborná prax II.F, IV.F
28.05. – 08. 06. – súvislá odborná prax III.M
28.05. – 15. 06. – súvislá odborná prax II.G
04.06. – 22. 06. – súvislá odborná prax III.F, III.G