1. 03. účasť na baristickej súťaži v HA v Bardejove