28. 05.  – 01. 06. – ústna forma internej časti maturitnej skúšky