30. 06. – vyhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2016/2017